اخر نامردی ..

آخر نامردی است بابایی!

              - در این تورم افسار گسیخته، که دولتمردان توهمش می خوانند.

آخر نامردی است

وقتی که مادر پوشکت را عوض می کند و تو بلافاصله آن را خراب می کنی.

.......................................

چن روزه که شدیداً اذیت می کنی. امیدوارم فقط از عوارض واکسن 18 ماهگیت باشه.

/ 1 نظر / 15 بازدید
میرزا

[تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب][تعجب]