زلزله

وقتی بیداری و پیش ما هستی برای خودت زلزله ای هستی.

 

.

اما وقتی که خوابی و یا اینکه پیش ما نیستی دلمان برای زلزله تنگ می شود!

...................

هیچوقت فکر نمی کردم روزی هم عاشق زلزله شوم

فک کنم زلزله 9/7 ریشتری سراوان بخاطر حرکات تو باشد

من و مادر اینقد که پنج شنبه و جمعه ها خسته می شویم در طول هفته خسته نمی شویم

/ 1 نظر / 19 بازدید
naieyad

لبخند....زیبا بود....