به نام خالق روشنی؛ روشنایی و روشنای ما

عاشقانه های پدری برای دخترش

سلام بابا

سلام بابا اینقدر مادر رو اذیت نکن. سلام بابا اینقدر خود رای نباش. سلام بابا اینقدر بی وفا نباش. سلام بابا اینقدر ... ...................................... بابایی! دیگه داری بزرگ می ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید
مرداد 94
2 پست
آذر 93
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
4 پست
روشنا
2 پست
ضربان
1 پست
دخترکم
1 پست
نبودنت
1 پست
ساعت
1 پست
انتظار
1 پست
بوسیدن
1 پست
دخملم
1 پست